INTEGRITETSPOLICY

MARINA TUVESVIK EKONOMISK FÖRENING

Uppdaterad 2020


Vi arbetar för att din personliga integritet ska skyddas i enlighet med den nya gällande Dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan följer information om hur vi behandlar personuppgifter.

Med kryssrutan vid formuläret på vår hemsida godkänner du att du förstår att dina uppgifter sparas.


VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter används för kommunikation, besvara förfrågningar, hantering av medlemskap och administration.


VILKA PERSONUPPGIFTER SOM HANTERAR VI?
Namn, adress, organisations- och/eller personnummer, telefonnummer och e-postadress.


HUR LÄNGE SPARAR VI DESSA UPPGIFTER?
Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovan nämnda skäl.


VAD HAR JAG FÖR RÄTTIGHETER?
Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade. Du kan alltid begära att få dina personuppgifter raderade. De personuppgifter som vi enligt lag måste spara kan inte raderas. Om du vill ha ett utdrag om vad vi har registrerat på dig.


VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter mot tredje part för marknadsföringsändamål.


HAR DU FRÅGOR SOM RÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?
Kontakta Marina Tuvesviks Ekonomisk Förening via mail, info@tuvesvikmarina.se.