Klicka här för att läsa skrivelsen "Angående anläggandet av småbåtshamn och sjöbodar"