Information angående hamnen

Tyvärr kan vi meddela att bryggor etc inte kommer att vara på plats under sommaren 2020.

Enligt vad som tidigare har informerats om har arbetet med att erhålla erforderliga tillstånd för att anlägga småbåtshamnen i Tuvesvik med tillhörande sjöbodar bedrivits. För närvarande pågår skriftväxling i Mark- och miljödomstolen (”MD”) och diskussion med företrädare för Orust kommun.

En förutsättning för att kunna anlägga hamnen är att s.k. vattendom meddelas av MD och därefter vinna laga kraft. Bedömningen är att vattendom kommer att meddelas och vinna laga kraft men tidpunkten för när så kommer att ske är inte känd. Gällande regler föreskriver att arbete i vatten inte får bedrivas under perioden fram till oktober.

Beskedet medför givetvis en besvikelse för alla intressenter. Vi ber om förståelse för att det i skrivandets stund inte finns mer information att meddela. Bedömningen är att erforderliga tillstånd kommer att erhållas i tid för att anläggningen ska kunna vara i drift under sommaren 2021.

Slutligen, av er bokad båtplats och/eller sjöbod kommer även fortsättningsvis att gälla utan att ni behöver göra någonting ytterligare. För den av er som inte längre önskar ha kvar er bokning ber vi er vänligen att snarast anmäla det
för vidare hantering. Gå till anmälan

Vi återkommer så snart när vi har ytterligare information att lämna i ärendet.

Ny marina på Orust.

Tuvesvik Marina kommer att bli en helt ny marina på Orust. Tuvesvik är beläget på fastlandet mittemot Gullholmen. Härifrån tar du dig enkelt med båt till alla västkustens pärlor.

Till bokningen

Fakta om marinan

Båtplatserna kommer att bestå av flytbryggor med Y-bommar. Sjöbodarna är placerade precis intill bryggorna och kommer att vara på 4 kvadratmeter. Marinan kommer att vara belyst och både båtplatserna samt sjöbodarna kommer ha tillgång till el.

Insatser & Avgifter

Sjöbod
4 m²
Insats
135 000 kr
Årsavgift
900 kr
Båtplats¹
3x8 m
Insats
85 000 kr
Årsavgift
3 803 kr
Båtplats¹
3,5x8 m
Insats
95 000 kr
Årsavgift
4 183 kr
Båtplats²
4x10 m
Insats
115 000 kr
Årsavgift
4 994 kr
Båtplats²
5x10 m
Insats
135 000 kr
Årsavgift
5 704 kr
¹ Båtlängd inklusive båtmotor får inte sticka ut mer än 1 meter från y-bommen.
² Båtlängd inklusive båtmotor får inte sticka ut mer än 1,5 meter från y-bommen.
Till bokningen

Dokument

Vanliga frågor
Finns det en sjösättningsramp?

Marinan har ingen sjösättningsramp.

Finns det parkering?

Marinan tillhandahåller ingen egen parkering men du kan parkera på kommunens parkeringar intill färjeläget. Du betalar parkeringen med kort eller sms. Det finns ingen kontantbetalning.

Får jag hyra ut min båtplats eller sjöbod?

Båtplatser och sjöbodar får hyras med styrelsens godkännande, se dokumentet "Föreskrifter".

Får jag sälja min båtplats eller sjöbod?

Båtplatser och sjöbodar (och därmed medlemskap i föreningen) får överlåtas med styrelsens godkännande, se dokumentet "Föreskrifter". Du som säljare sätter pris och ombesörjer själv hela processen.

Har bygglov beviljats?

Bygglov har beviljats av miljö- och byggnadsnämnden på Orust kommun. Vattendom beräknas vara meddelad inför sommaren 2021.

Hur går bokningen till?

Det är enkelt att boka. På bokningssidan beskrivs hur det går till steg för steg.

Kan jag boka flera båtplatser?

Ja, du kan lägga till flera båtplatser i din bokning.

Kan jag boka flera sjöbodar?

Ja, du kan lägga till flera sjöbodar i din bokning.

Kommer sjöbodarna ha indraget vatten?

Nej, sjöbodarna har inte vatten eller avlopp indraget.

Kontakt

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller funderingar.

Ditt meddelande har skickats.
Vi kommer att höra av oss så fort som möjligt.
Något fel uppstod när meddelandet skulle skickas. Försök igen!